Alle henvendelser som gjelder auksjoner (herunder både inngående og utgående faktura) som er gjennomført før 6. juni 2017 skal skje til AOT GoOnline AS (Active Online Technology AS). Henvendelser av denne art kan skje til e-post regnskap@go-online.no

Konkursnett AS har benyttet AOT GoOnline AS for å håndtere driften av nettstedet før 6. juni 2017. AOT GoOnline AS vil sammen med sine samarbeidspartnere også bistå Konkursnett AS i en periode fremover.