Vilkår

Auksjon

Selge varer

Informasjon

Informasjon

Salgsvilkår

Hvem kan legge inn bud?

Hvem kan selge?

Leverandører

Nyheter

Garanti/Reklamasjon

Besiktigelse

Hva koster det?

EE-avfall

Nyhetsbrev

Mangler eller feil

Avhenting/Befraktning

Hvorfor konkursnett.no?

Personopplysninger

Om oss

Angrefrist/Angreretten

Manglende henting

Tips og råd til selger

Ledige stillinger

Kontakt oss

Budhistorikk

Få tilslaget på 24 timer

Hvordan går jeg frem?

 

 

Avhenting/Befraktning

 

Når kan salgsobjektet hentes

Kjøper vil motta en bekreftelse når betaling er registrert (normalt 1-3 dager etter betaling er utført). Salgsobjekt kan tidligst utleveres når betaling er bekreftet av oss.

 

Kjøper plikter å hente salgsobjektet der den befinner seg (oppgitt lokasjon) og i henhold til oppgitte hentefrist.

 

For å få utlevert salgsobjektet må kjøper signere og overlevere utleveringsbevis. Overlevering anses skjedd når signert utleveringsbevis er overlevert.

 

Risikoen for salgsobjektet overtas kjøper med ved overlevering, dog senest i henhold til oppgitte hentefrist om ikke annet overleveringstidspunkt er uttrykkelig avtalt.

 

Salgsobjektet ikke forsikret. Eventuell forsikring på kjøper selv besørge.

 

Åpningstider

Siden salgsobjektene som oftest står plassert i lokasjonene til det enkelte konkursbo eller på ubetjente lager vil personell reise ut for å håndtere utlevering av det enkelte salgsobjekt. Man må derfor avtale henting senest 48 timer før ønsket hentetidspunkt. Vi gjør også oppmerksom på at vi ikke kan garantere at henting er mulig alle dager/tidspunkt.

   

Kan ikke hente salgsobjektet innen oppgitt frist

Om du ikke kan hente salgsobjektet innen oppgitt frist må du ta kontakt oppdragsgiver umiddelbart. Hvis salgsobjektet ikke blir hentet innen fristen og du ikke har inngått avtale om henting på et senere tidspunkt vil dette medføre ekstra kostnader, for mer informasjon se:

Konsekvens manglende henting

Ønsker salgsobjektet sendt

Om du ikke kan hente salgsobjektet kan vi eller oppdragsgiver i de fleste tilfeller bistå i denne prosessen. Vi kan dog ikke gi noen garanti for at dette er mulig.

 

Ønsker du bistand med pakking og forsendelse av salgsobjektet kan du kontakte den kontaktpersonen som er oppgitt i leveringsbekreftelse  som du finner i menyen til venstre (når du er pålogget) Merk: Betaling må være registrert for at utleveringsbekreftelsen skal være tilgjengelig for det enkelte salgsobjekt.

 

Kostandene for pakking, transport til transportør, ev. utgifter til emballasje mm avtales og betales direkte til oppdragsgiver. For salgsobjekt som står på lager hos oss belastes dette etter følgende satser:

 

Frakt

Frakt belastes etter satsene til Bring og alt sendes som servicepakke om annet ikke er avtalt (dette er billigst). For forsendelser som tilsvarer eller er over 1 europalle i volum sendes varene som stykkgods eller pallefrakt etter nærmere avtale. Om du ønsker å benytte annet transportselskap en Bring må du bestille transporten selv.

 

Pakking, emballasje

Vi belaster 40,- eks. mva pr. kolli for pakking, emballasje osv. når du ønsker at vi skal håndtere forsendelsen. Henter du varene selv eller benytter eget transportbyrå belastes det ingen kostnader for pakking og emballasje.

 

Fakturagebyr og betaling

Så snart varene er betalt og klargjort sendes det ut en faktura på e-post (fakturagebyr er på 99,- eks. mva). Denne faktura må være registrert betalt hos oss før salgsobjektet sendes.

 

Leveringstid

Om du ønsker bistand med forsendelsen kan leveringstiden være lengre en om du henter dette selv, men dette avtaler du direkte med oppdragsgiver for det enkelte salgsobjekt.

 

Hvem er oppdragsgiver/Hvem skal jeg kontakte?

I Utleveringsbekreftelse som sendes ut etter betaling er registrert er det oppført en ansvarlig kontaktperson. Dette er enten oppdragsgiver selv, ansatt hos oppdragsgiver eller person som er leid inn av oppdragsgiver for å håndtere dette.

 

Jeg får ikke kontakt med oppdragsgiver/kontaktperson

Om du ikke klarer å komme i kontakt med oppdragsgiver/kontaktperson kan du kontakte oss på telefon 917 76 097 eller sende en e-post til kundeservice@konkursnett.no for bistand.

 

Dette nettstedet er laget med GoOnline XP